Wanneer in 2020 het Europese Galileo-satelliet­navigatiesysteem in werking treedt, moet er ook technologie zijn die van dit satellietsysteem gebruik kan maken. Om dit mogelijk te maken, opende het Duitse lucht- en ruimtevaartlaboratorium DLR op 22 mei twee testfaciliteiten: automotiveGATE en railGATE. De eerste is bedoeld om technologieën voor auto’s te testen, de tweede voor railtechnologieën.
Zowel onderzoekers als het bedrijfsleven kunnen van de twee nieuwe testcentra bij Aken gebruik maken. Samen met het reeds eerder geopende GATE en SEA GATE bieden zij een mogelijkheid voor fabrikanten om hun technologieën vooraf al te testen met heuse Galileo-data. Inmiddels heeft de ESA acht van de in totaal 26 geplande Galileo-navigatiesatellieten gelanceerd. (MB)